Månedsnytt januar - Fjogstad Hus

Månedsnytt januar

Hei gode venner!

Her er et historisk dokument, nemlig det aller første Månedsnytt i et helt nytt tiår. Vi ser litt på året som er gått, gjør opp status og retter blikket framover. I tillegg kan du lese om hvorfor moral er så viktig i HMS-arbeidet.

Jeg er sikkert ikke alene om å lure på hvor det forrige året ble av, og undres over at vi allerede er i gang med et flunkende nytt år.

Det er vel slik at høy aktivitet gjør at vi synes tiden går fort – vi får liksom ikke ro til å kjenne etter at dagene går. La oss derfor unne oss et lite tilbakeblikk på året vi nettopp har lagt bak oss.


Det viktigste først: Vi legger bak oss et år uten alvorlige arbeidsulykker. Dette kommer som et resultat av høy oppmerksomhet på HMS og ikke minst en sterk kultur der et sunt og sikkert arbeidsmiljø er et viktig kjennetegn. Slik skal vi fortsette – både kultur og sikkerhet er ferskvare som må vedlikeholdes og utvikles hver eneste dag.

Sykefraværet i hele 2019 er på 2,85 %. Dette omfatter alle typer sykefravær og er svært lavt i bransjesammenheng. For meg forteller det at vi er en gjeng med kollegaer som trives på jobb.

Når det gjelder oppdrag skrev vi kontrakter for ca 235 millioner kroner i fjor. Dette gjør 2019 til et av de beste årene vi har hatt rent salgsmessig.

Av disse kontraktene ligger det igjen ca 165 millioner i ordrereserve som vi skal produsere fra nå og utover året. Dette er gir oss en trygghet som alle fortjener.

Nå dreier ikke alt seg om salg, vi må også sikre at vi tjener penger på oppdragene. Her kan absolutt alle bidra. Markedet er prismessig knalltøft, og vi selger til lavere priser enn vi kunne gjøre i «gullårene» for en tid tilbake. Det betyr igjen at vi må jobbe smart, effektivt og med klar visshet om at det er en nær sammenheng mellom god struktur og orden, høyt faglig nivå og evne til å levere slik at vi sikrer både inntjening og arbeidsplassene i selskapet. Jeg er optimist, ikke minst fordi vi vet at lavt sykefravær, høy trivsel og gode HMS-tall er viktige indikatorer på at har ting på stell i Fjogstad-Hus.

Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden. Verden virker mer uforutsigbar enn på lenge. I tillegg vet vi at investeringene i oljebransjen er på topp akkurat nå og noen få år framover. Etter hvert vil dette flate ut, noe som sannsynligvis også vil påvirke boligmarkedet i regionen vår. Heldigvis er det slik at det er de som er best forberedt som greier seg, og der skal vi ligge helt i forkant.

Rette sorten leverer mer enn hva kunden forventer, og vi blir anbefalt videre. Det dreier seg om tillit, og det får vi ikke uten å gjøre oss fortjent til det.

Jeg ønsker alle en flott start på et nytt og veldig spennende år. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere.


HMS:
Si fra, det dreier seg om moral!

Moral er kanskje den aller viktigste av de seks delene av navigasjonshjulet som ligger til grunn for Rette sorten. Moral handler nemlig om hva vi gjør: Hvordan vi løser oppgavene, møter folk rundt oss og ikke minst hvordan vi håndterer fristelser og juks.

Deler av bransjen vår faller alt for ofte for fristelsen til å jukse. Det kan være svart arbeid, lønn som ligger langt under tariffer og avtaler eller juks ved selve arbeidet vi utfører. God HMS har sjeldent gode vilkår der det jukses og der arbeidslivskriminaliteten florerer. I Fjogstad-Hus har vi nulltoleranse for ulovligheter og juks. Dette er et onde som truer hele samfunnet, og her skal vi alle bidra. Ser vi noe som ikke er greit, ulovlig eller åpenbart innebærer juks skal vi si fra. Dette kan du gjøre enten til en leder, eller direkte til myndighetene som er satt til å håndtere slikt. Rette sorten sier ifra, og vi skal støtte godt opp om alle som tar fatt i dette ondet.

small filter icon Filter