Månedsnytt februar - Fjogstad Hus

Månedsnytt februar

–  Det handler om å gjøre det skikkelig!

– Jeg har lært en hel masse dette første året som lærling hos Fjogstad-Hus. Slik er det når man får være med på alle mulige oppgaver og får ansvar fra dag én, sier Sondre Friestad, og legger til:

– Noe av det viktigste man lærer og får inn i ryggmargen hos Fjogstad-Hus, er at ting skal gjøres skikkelig. Det er bedre å bruke litt ekstra tid og gjøre det helt riktig enn å skynde seg og være fornøyd med noe som bare er «sånn passe».

Glad i en god drøs

Sondre ble rekruttert til Fjogstad-Hus sine rekker via Opplæringskontoret mens han tok Bygg- og anleggsteknikk på videregående. Han er mer enn godt fornøyd med sitt første år som lærling og er motivert for nye oppgaver fram mot fagbrevet.  

– Jeg ble tatt veldig godt imot da jeg begynte, både på byggeplass og på kontoret. Det er mange gode drøser, uansett hvem i Fjogstad-Hus jeg snakker med. Godt, trygt og sosialt arbeidsmiljø er selvsagt viktig når man kommer inn som lærling, og det gir motivasjon til å gjøre en god jobb, smiler Sondre.

Gaming og United

De fleste menn på 21 år tilbringer noen timer i uken foran en eller annen skjerm. Så også med Sondre. Hjemme på Sirevåg handler det ofte om spill som Call of Duty, FIFA eller World of Warcraft – eller Manchester United.

– Jeg har «alltid» vært United-fan, og litt motgang nå endrer selvfølgelig ikke på det. I 2014 var jeg på Old Trafford og så kamp mot Manchester City – en helt fantastisk opplevelse. For en stemning! Jeg er sikker på at vi kommer sterkt tilbake, smiler Sondre som selv spilte fotball i Brusand-trøyen i oppveksten.

– Mine egne fotballsko er nok parkert for godt. Nå konsentrerer jeg meg heller om hammer og sag, sier Sondre.


Torsteins ord:

God prosjektstyring handler om lagspill

For noen år siden ble jeg invitert til å holde et innlegg på Teknisk fagskole der jeg skulle fortelle om hvordan vi hadde oppnådd så gode resultater i et prosjekt som omfattet passivhus. Boligene vi hadde bygget var kjempebra, med god arkitektur og en teknisk kvalitet  som overgikk det meste. Likevel – det som egentlig var det spesielle i prosjektet var samspillet vi fikk til. Vi jobbet effektivt og godt gjennom hele prosjektet, og spesielt det tverrfaglige samarbeidet fungerte veldig godt. Resultatet ble som gjennomføringen – ekstraordinært.

Vi i Fjogstad-Hus er som regel hoved- eller totalentreprenør ovenfor våre kunder. Det følger mye ansvar med en slik rolle. Vi skal sikre at de vi velger som samarbeidspartnere leverer riktig kvalitet og riktig pris. Det i seg selv er ikke alltid like lett å få til. Men, dette er bare begynnelsen på et godt prosjekt. Det er under selve gjennomføringen vi sikrer en god balanse mellom kvalitet og inntjening – det er både kunden, samarbeidspartnerne og vi selv best tjent med. I praksis dreier det seg om hvor god struktur vi har på gjennomføringen, at vi har lagt planer som lar seg følge, at vi har de riktige folkene på jobben og ikke minst at de som er baser, formenn og byggeledere sørger for at alle jobber i takt og slik vi har planlagt. En ting er å stille tydelige krav til alle som skal bidra, noe helt annet er det å etterleve kravene.

Det er her vi skiller et godt prosjekt fra et dårlig. Måten vi gjennomfører prosjektene på er helt avgjørende, så enkelt og så vanskelig er det. Ansvaret for et vellykket prosjekt deles av alle. Det betyr også at vi forventer at våre samarbeidspartnere leverer i tide, slik at ikke byggearbeidet stopper opp fordi et fag ikke ble ferdig til planlagt tid. Rette sorten samarbeidspartner kaller vi det når alt går som planlagt.


HMS:

Fairplay viser vei

LO Rogaland og Næringsforeningens ressursgruppe for håndverkere har tatt initiativ til en fairplay-patrulje i Rogaland. Vi i Fjogstad-Hus ønsker et slikt initiativ velkommen. Vi har selv i lang tid stått opp mot arbeidslivskriminalitet, og oppfordrer alle våre ansatte og samarbeidspartnere å si fra dersom de oppdager ulovligheter. Fairplay har opprettet en egen stilling for å ivareta dette arbeidet, og målet er å  samle inn informasjon fra byggebransjen og sikre at det som kan se ut som ulovlige forhold blir undersøkt av de som har dette som sitt ansvarsområde – for eksempel Politiet.

Fjogstad-Hus skal legge til rette slik at vi kan samarbeide tett med Fairplay Rogaland der vi oppdager tegn på ulovligheter. Fred Sherling er allerede ansatt i stillingen. Han har bakgrunn fra  Politiet, der han blant annet har jobbet i A-Krim. På Fairplay Rogaland sine nettsider kan du finne mer informasjon, og et enkelt skjema for å melde inn mistanke om ulovlige forhold.

small filter icon Filter