FiksFerdig – bolig på din tomt.

FiksFerdig boliger leveres nøkkelferdige. Vår erfaring viser at kundene er opptatt av god og gjennomført kvalitet i hele leveransen. Derfor har vi priset husene med kvalitetsprodukter vi har sett at flere av våre kunder velger, som f.eks. eiketrinn i trappen. Det betyr at dere flytter inn i et arkitekttegnet hus med god standard. Det dukker ikke opp noen tillegg eller overraskelser. Byggetiden vil også være kort etter byggetillatelse er gitt. Går alt etter planen står boligen ferdig etter bare 6 til 8 måneder. Har du tomt kan det lønne seg å ta kontakt med oss allerede i dag!

Se våre FiksFerdig Hus her.

small filter icon Filter