Månedsnytt november - Fjogstad Hus

Månedsnytt november

Torsteins ord:

«Det går så det grine!»

Uttrykket over beskriver at ting går bra. Uttrykket passer derfor for både tingenes tilstand i Fjogstad-Hus og for framtidsutsiktene våre.

En nærliggende årsak til dette er at vi nå har relativt sikker tilgang på materialer. Slik var det nemlig ikke i sommer, da trelastlagrene ble tømt. Prisøkningen på trematerialer til konstruksjonsvirke og fasader virker å flate ut, og kan faktisk ha en litt fallende trend. Forhåpentligvis vil dette på sikt smitte over på de andre trebaserte produktene vi bruker, og dermed at prisindeksene til våre kunder stabiliserer seg.

Økte priser til tross, vi har hatt et godt salg etter sommeren – spesielt innenfor ROT. Dette selv om mange har «sittet litt på gjerdet» i en tid hvor media har målt prisutvikling på byggeprosjekter ut fra meterprisen på terrassebord i byggsjappene. På bakgrunn av dette forventer vi en økning i henvendelser fra kunder som ønsker våre tjenester i tiden som kommer. Salgsbudsjettene for neste år vil bære preg av disse positive signalene.

Det må også nevnes at vi har blitt flinke til å håndtere uforutsette hendelser og svingninger de siste par årene. Det er en styrke som hver enkelt i hele organisasjonen skal ha ros for. Alle er sitt ansvar bevisst og jobber utrettelig for at vi i fellesskap skal levere trygghet for våre kunder, det være seg innen kvalitet, økonomi, forvaltning og rådgivning. Rette sorten leverer kvalitet selv der ingen ser eller hører.


Ansattprofilen: Torgeir Harboe

Alder: 40 år
Sivilstatus: Gift, tre barn
Bor: Sandnes
Lytter til: P1 Lokalen er alltid en vinner
Ser på: Veldig lite. Ser litt på Disney+ sammen med barna.

Nye oppgaver for Torgeir Harboe

Torgeir Harboe begynte i Fjogstad-Hus som 18-åring, det vil si i 1999. De fire siste årene har han kombinert jobb og travelt familieliv med skolegang, med det resultat at han nå kan kalle seg byggingeniør! Dermed åpnet det seg nye muligheter i Fjogstad-Hus, 1. november startet han i jobben som byggeleder.

– Som tømrer har jeg vært med på det meste, både inne ROT, EAT og prosjekter. Jeg trives jo veldig godt i Fjogstad-Hus, og er klar for nye utfordringer. Derfor gleder jeg meg til å komme skikkelig i gang med byggeleder-oppgaver, forteller Torgeir, og utdyper:
– For meg handler utdannelse også om å sikre framtiden. Jo mer man kan, jo bedre jobb kan man gjøre. Kompetanse er viktig, slår han fast.

– Blir kjekt å følge en jobb fra start til mål
Det er alltid mye å sette seg inn i når man begynner i ny jobb, også for Torgeir som kjenner bedriften godt. Resten av 2021 går med til å lære av andre byggeledere i Fjogstad-Hus.
– Jeg gleder meg til å jobbe med et hus fra prosjektering til ferdigstillelse, å være med på en jobb fra start til mål. Det å følge kunder gjennom hele prosessen og bidra til å finne de beste løsningene underveis, blir spennende, sier Torgeir som skal jobbe med EAT-prosjekter.

Småbruk i Etne
Torgeir bor i Sandnes, men hører man nøye etter så kommer det av og til noen ord og endinger som vitner om et opphav lenger nord i fylket.
– Jeg er fra Etne, et sted jeg er veldig glad i. Jeg og søsknene mine har en fjellhytte der, og nå har jeg også fått meg en fritidseiendom med et småbruk på. Dermed får jeg garantert røynt håndverkerkunnskapen fremover, det er alltid mye vedlikehold på et slikt sted. Men det er håndverkerfaget jeg liker, og det blir helt sikkert givende å bruke kompetansen min som byggeleder i Fjogstad-Hus, smiler Torgeir.


HMS: Etikk er å tenke seg om

I arbeidet med kulturen vår har vi lagt til grunn seks ulike forhold som er med og bestemmer hvordan vi er som personer og ikke minst utfører arbeidsoppgavene på. Refleksjon er en av disse. Rette sorten betyr at vi reflekterer over det vi gjør. Ved å tenke oss om blir vi mer bevisst konsekvensene av det vi holder på med. Når vi er gode på refleksjon styrer vi også risikoen på en bedre måte. Det kan være at vi må telle til ti før vi henter fram det største sinnet, men det kan like gjerne være at vi tar en fot i bakken dersom vi tenker at det vi nå skal i gang med virker litt skummelt. Alt vi gjør verken kan eller skal detaljreguleres, dermed blir refleksjon et av våre viktigste verktøy for å oppnå et trygt og godt arbeidsmiljø.

Det er rett og slett lov å tenke seg om. Høy etikk betyr at vi er gode på å tenke gjennom det vi steller med.

small filter icon Filter