TORSTEINS ORD:SAMFUNNSANSVAR
– PÅ STRAK ARM

Fjogstad-Hus er et av landets eldste byggselskaper. I over 100 år har vi bygget og levert materialer til noe av det viktigste for oss nordmenn: Husene vi bor i. At vi har drevet i denne bransjen så lenge har lært oss å tenke langsiktig og jobbe på lag med samfunnet rundt oss.

Vi kan oppsummere dette med ordet tillit. Den som vil ha andre menneskers tillit må vise at vi vil det beste for de som skal ha tillit til oss. I byggebransjen er det omtrent hele samfunnet.

Det å ta samfunnsansvar er en naturlig del av det å være Rette sorten. Rette sorten inkluderer samfunnsansvar på en fin måte. Dette er ikke noe nytt, vi har tatt ansvar i over 100 år. Forskjellen er at vi nå har satt dette i system.

Visjonen vår er «Sammen skaper vi verdier». Dette betyr at vi skal lykkes sammen med andre: Kundene, leverandørene våre og ikke minst de som er rundt oss. Vi skal ta ansvar sammen, da er det viktig at også leverandørene våre viser at de tar ansvar.

Nr6 <br /> 2018

Nr 8
2018

En del av Fjogstad-Hus sitt samfunnsansvar er å ta aktivt del i frivillig arbeid, sport og annet organisasjonsliv.

Vi oppfordrer alle ansatte til å engasjere seg i samfunnet, som arbeidsgiver skal vi bakke dette opp så godt vi kan. I tillegg skal vi alltid støtte gode formål som vi lett identifiserer oss med. Et eksempel på et slikt godt formål er idrett som engasjerer barn og unge. Før kalte vi det sponsorarbeid, i dag snakker vi helst om likeverdige samarbeidspartnere som får noe til sammen. Akkurat slik det er beskrevet i visjonen vår.

Til slutt vil jeg minne om hvor viktig det er å sørge for at unge mennesker får god tilgang på læreplasser. Det er den eneste måten å sørge for at samfunnet også i framtiden vil ha tilgang på viktig kompetanse. Jeg kan ikke tenke meg noe mer samfunnsyttig enn å få ungdommen ut i verdiskapende, meningsfylt arbeid. DET er samfunnsansvar i praksis.

Bra for alle

Erling Hellestø er daglig leder i driftsselskapet Fjogstad-Hus og den som har det overordnede ansvaret for personalpolitikken i selskapet. Også Hellestø berømmer satsingen på samfunnsansvar.

– Det handler om å være bevisst hvordan arbeidet vi gjør påvirker samfunnet rundt oss. Alle kan bli bedre på å ta vare på natur og ytre miljø, og ikke minst oppføre oss slik at de som er rundt oss setter pris på oss og ønsker oss velkommen. Jeg

er dessuten sikker på at ansatte som viser at de tar ansvar også er gode selgere for våre tjenester og produkter. Det er blitt veldig tette sammenhenger mellom måten vi oppfører oss på og hvor velkomne vi er. Det gjelder enten vi snakker om kunder eller andre som ferdes der vi jobber, sier Erling Hellestø.

– Det er viktig at vi gir ansatte og ledere mulighet for å til å utvikle egen evne til refleksjon. For meg er dette både et personlig ansvar og et ansvar arbeidsgiver har.

ISO-standard for samfunnsansvar.

Visste du at det finnes en egen standard for samfunnsansvar? På lik linje med mange andre ISO-standarder er det meningen at standarden skal vise gode veier å gå for å nå bestemte mål – i dette tilfellet hvordan vi kan bli gode til å ta ansvar for samfunnet rundt oss. Vi i Fjogstad-Hus har bestemt at ISO 26000:2010, Veileder i samfunnsansvar, skal ligge til grunn

for det arbeidet vi gjør på dette området.

ISO 26000 er en omfattende standard på over 100 sider, men vi henter ut de delene som er mest aktuelle for oss og bruker standarden både som huskeliste og noe å strekke oss etter.