• location Storholen
Storholen, Jærveien, Sandnes, Norge

KOMMER FOR SALG!

 

Boligtyper ihht reguleringsplan:

Maks 35 boliger

maks 30%= 10 boliger boligareal 50 kvm eller mindre

Minimum 40%= 14 boliger boligareal 80 kvm eller større

Minimum 50%= 18 boliger tilgjengelige

 

Tilgang til minimum 30 kvm = 540 kvm

uteoppholdsareal på bakken pr. leilighet

 

Boligtyper per delfelt:

BK2:

3 stk a 91,2 kvm

3 stk a 95,3 kvm

3 stk a 130,1 kvm

 

(T)

 

BK3:

8 stk a 101,4 kvm

 

BB1:

3 stk 2- roms a 39 kvm

3 stk 3- roms a 77,7 kvm (T)

6 stk 2- roms a 49,9 kvm (T)

6 stk 3- roms a 59,8 kvm (T)

 

Boligtyper totalt:

35 boliger

9 boliger med boligareal

50 kvm eller mindre

17 boliger med boligareal

80 kvm eller større

18 boliger tilgjengelige

 

Parkeringsplasser:

f_SSP1

16 plasser, inkl. 3 HC

f_PH

19 plasser

f_SPP2

16 gjesteplasser

 

Totalt:

35 plasser til beboere

16 plasser til gjester

51 parkeringsplasser

 

Boder og sykkelparkering:

BK2:

Boder og sykkel

(36 stk) på tomt

BK3:

Boder og sykkel

(16 stk) på tomt

BK4:

Boder i f_PH

Sykkel i f_PH (12 stk)

BB1:

Boder i f_PH

sykkelparkering i

f_PH (8 stk) og ved

inngangsparti (46 stk)

 

Totalt:

35 boder

122 sykler