Sandnes Sør

Storholen

Sted

3-4

Soverom


Boligtyper ihht reguleringsplan:

Maks 35 boliger maks 30%= 10 boliger boligareal 50 kvm eller mindre Minimum 40%= 14 boliger boligareal 80 kvm eller større Minimum 50%= 18 boliger tilgjengelige   Tilgang til minimum 30 kvm = 540 kvm uteoppholdsareal på bakken pr. leilighet

Boligtyper per delfelt:

BK2: 3 stk a 91,2 kvm 3 stk a 95,3 kvm 3 stk a 130,1 kvm   (T)   BK3: 8 stk a 101,4 kvm   BB1: 3 stk 2- roms a 39 kvm 3 stk 3- roms a 77,7 kvm (T) 6 stk 2- roms a 49,9 kvm (T) 6 stk 3- roms a 59,8 kvm (T)

Boligtyper totalt:

35 boliger 9 boliger med boligareal 50 kvm eller mindre 17 boliger med boligareal 80 kvm eller større 18 boliger tilgjengelige

Parkeringsplasser:

f_SSP1 16 plasser, inkl. 3 HC f_PH 19 plasser f_SPP2 16 gjesteplasser   Totalt: 35 plasser til beboere 16 plasser til gjester 51 parkeringsplasser

Boder og sykkelparkering:

BK2: Boder og sykkel (36 stk) på tomt BK3: Boder og sykkel (16 stk) på tomt BK4: Boder i f_PH Sykkel i f_PH (12 stk) BB1: Boder i f_PH sykkelparkering i f_PH (8 stk) og ved inngangsparti (46 stk)   Totalt: 35 boder 122 sykler

Megler ansvarlig

Snakk med oss


small filter icon Filter