Sandnes Sør

Storholen

Sted

39 – 77.7m2

BRA

1-2

Soverom

 

KOMMER FOR SALG!

Boligtyper ihht reguleringsplan:

– Maks 35 boliger
– maks 30%= 10 boliger boligareal 50 kvm eller mindre
– Minimum 40%= 14 boliger boligareal 80 kvm eller større
– Minimum 50%= 18 boliger tilgjengelige

Tilgang til minimum 30 kvm = 540 kvm

uteoppholdsareal på bakken pr. leilighet

Boligtyper per delfelt:

BK2:
– 3 stk a 91,2 kvm
– 3 stk a 95,3 kvm
– 3 stk a 130,1 kvm

BK3:
8 stk a 101,4 kvm

BB1:
– 3 stk 2- roms a 39 kvm
– 3 stk 3- roms a 77,7 kvm (T)
– 6 stk 2- roms a 49,9 kvm (T)
– 6 stk 3- roms a 59,8 kvm (T)

Boligtyper totalt:

– 35 boliger
– 9 boliger med boligareal
– 50 kvm eller mindre
– 17 boliger med boligareal
– 80 kvm eller større
– 18 boliger tilgjengelige

Parkeringsplasser:

f_SSP1
– 16 plasser, inkl. 3 HC

f_PH
– 19 plasser

f_SPP2
– 16 gjesteplasser

Totalt:
– 35 plasser til beboere
– 16 plasser til gjester
– 51 parkeringsplasser

Boder og sykkelparkering:

BK2:
Boder og sykkel
(36 stk) på tomt

BK3:
Boder og sykkel
(16 stk) på tomt

BK4:
Boder i f_PH
Sykkel i f_PH (12 stk)

BB1:
Boder i f_PH
sykkelparkering i f_PH (8 stk) og ved inngangsparti (46 stk)

Totalt:
35 boder
122 sykler

Megler ansvarlig

Snakk med oss


small filter icon Filter