På Boligprodusentenes fagdag tar Torstein Fjogstad kampen mot svart arbeid til nye høyder

Her er et utdrag fra Torstein sitt foredrag under Boligprodusentenes fagdag.

Vil gå foran i ROT-markedet
Fjogstad-Hus har bygget boliger siden 1903 og har et langsiktig perspektiv på kvalitet, kundepleie og seriøsitet.

– Så hvorfor kan vi ikke klare det samme i ROT-markedet? spør administrerende direktør Torstein Fjogstad. ROT-markedet og markedet for nyboliger er begge beregnet til mer enn 70 milliarder årlig. Men forskjellene på de to markedene blir stadig større.

– En utfordring er at ROT-kundene synes at svart arbeid er smart, sier Fjogstad.

En konsekvens av den useriøse utviklingen er at mange boligprodusenter tar litt avstand fra ROT-markedet. Man tar jobbene med rehabilitering, men Fjogstad savner en annen holdning til dette:

– Skal vi vinne slaget om svart arbeid må vi ta kontroll over dette. Gripe fatt og ta en posisjon! Sånn som det er nå, sitter vi passitvt og ser et stort marked og millarder som triller forbi, sier Fjogstad.

Boligprodusenten fra Sandnes vil at de seriøse boligbyggerne skal jobbe for mer fakta om ROT-markedet, bedre vilkår og bli tydeligere på egen kultur.

– ROT er svaret på hvordan vi skal vokse videre under eldrebølgen og andre utfordringer fremover. Da må vi vinne posisjonen gjennom å ta dette markedet på alvor. Vi må se til at arbeid i ROT-markedet får økt status og få boligeierne til å etterspørre langsiktighet i sitt livs største investering, sier direktør Torstein Fjogstad.

Per Jæger er enig med innlegget og påpeker at Boligprodusentenes forening kan gjøre mye i ROT-markedet:

– Vi må prioritere nybygg, men seriøsiteten skal vi styrke videre. Vi begynte forsiktig med hyttemarkedet og har nå et underutvalg i Hytteprodusentenes forening. Så må vi ses hvordan vi kan ta et økt eierskap til ROT-markedet fremover, sier direktør Per Jæger til sine medlemmer i Boligprodusentenes forening.

Les hele oppsummeringen fra årets fagdag her.

small filter icon Filter