Desember er tiden på året da vi vedtar budsjettene for neste år. I år blir akkurat dette arbeidet både enklere og mer presist enn det har vært før. Det skyldes at vi har tatt i bruk nye digitale verktøy som gir bedre oversikt over økonomien vår. Dette hjelper oss til å treffe bedre på de økonomiske målene for neste år, altså budsjettene.