Månedsnytt - Nr.3 2019

TORSTEINS ORD:

VÅREN ER HER OG DE GRØNNE LØSNINGENE KOMMER FOR FULLT

Hva betyr det grønne skiftet for hver enkelt av oss? Hvordan vil bygningene vi bor og jobber i bli påvirket grønn og klimavennlig teknologi? Går det an å tjene penger på grønne bygg?

Det er mange spørsmål som dukker opp når vi snakker om «den grønne revolusjonen». Tema som for bare noen få år siden var forbeholdt miljøorganisasjoner som Bellona og Zero er nå høyt oppe på agendaen i både næringslivet og når vi skal bygge nytt hus eller rehabilitere et gammelt bygg. Det grønne skiftet er over alt, ikke minst på veiene der elektriske biler utgjør en stadig større andel av den norske bilparken. Hvor vil dette ende, og hva betyr det for oss i Fjogstad-Hus?

- Vi merker det blant annet på økt etterspørsel fra kundene våre, det er tydelig at stadig flere

er opptatt av å spare strøm. Fortsatt er det mye usikkerhet rundt dette, noe som gir oss motivasjon for å bygge opp skikkelig kompetanse slik at vi kan gi kundene de beste rådene, sier administrerende direktør Torstein Fjogstad.

- På mange måter er vi nå på et trinn i utviklingen der det begynner å bli virkelig lønnsomt å satse på slike løsninger – ikke bare for klimaet men også for lommeboken. Teknisk forskrift ble revidert i 2017 slik at direktevirkende elektrisitet som for eksempel panelovner igjen ble regnet som «grønn». Dette gjør det enklere å levere fleksible og hensiktsmessige anlegg til ulike typer bygg. Sammen med leverandørene våre skal vi ta en synlig posisjon i den grønne omveltningen. Klimavennlige løsninger forutsetter et tett samarbeid, presiserer Torstein Fjogstad.

FJOGSTAD-HUS BESTEMMER SELV POSISJONEN

Tor Bjarne Olsson er seniorrådgiver i Front Management og er også styremedlem i Fjogstad-Hus. Rådgiveren støtter Torstein Fjogstads vurderinger.

- Stikkordet er mer bruk av grønn energi som for eksempel elektrisk kraft. Samtidig som forbruket av denne type energi øker må vi også bli flinkere til å utnytte kraften mer effektivt. For Fjogstad-Hus betyr det to ting: Vi må ta i bruk klimavennlige løsninger når vi produserer byggene og vi må tilby kundene energivennlige bygg, sier Olsson.

- Et eksempel er betong, som er en av verstingene når det gjelder utslipp fordi det er så

energikrevende å produsere. Samtidig finnes det miljøvennlige løsninger som venter på å bli tatt i bruk. Også transport står for mye utslipp, det samme gjør bruken av teknologi på byggeplassene. Vi kan for eksempel velge å bruke diesel til byggtørkere, eller løsninger basert på elektrisitet og varmegjenvinning. Det er en haug med muligheter, og det er nå det skjer.

Det dreier seg om å tilby de beste løsningene i produksjon, hjelpe kundene med den beste teknologien i eksisterende bygg i ROT-markedet og legge til rette for effektiv energibruk i nye bygg.

BIDRAR TIL SALG

Salgssjef Tom Rune Tjelta har lenge etterlevd Fjogstad-Hus sin verdi om å være framoverlent, noe som ikke minst gjelder på det grønne området. Vi møter ham i det han setter seg i e-Golfen og glir lydløst og utslippsfritt av gårde til et kundemøte.

- Kundene er interessert, men mangler gjerne litt kunnskap for å gjøre valg som gir god bruk av smart og klimavennlig teknologi. Dermed blir det enda viktigere at vi har kunnskaper nok til å hjelpe slik at kundene får de beste løsningene tilpasset deres egne behov og ønsker, sier salgssjefen.

- Solcellepaneler er et godt eksempel, her er det mye interesse for tiden. En del av det grønne skiftet er også å være både produsent og forbruker av energi, her har solceller mange fortrinn i private boliger. Samtidig utvikles det løsninger der det også er mulig å selge overskuddet av strøm videre. Da begynner vi virkelig å snakke om smart energibruk og avansert teknologi for å styre energibruken.

Gjennom det grønne skiftet blir vi nok enda mer et kompetanseorgan enn før, sier Tjelta.

Fjogstad Hus Nytt

HMS: Framtidens HMS er grønn

En del av HMS-arbeidet handler om hvordan vi forholder oss til det ytre miljøet. Vi har en god statistikk i Fjogstad-Hus når det gjelder personskader og sykefravær. Nå står det grønne skiftet for tur, og vi skal ta i bruk grønne løsninger også som en naturlig del av HMS-arbeidet. Det er mange unge ansatte i selskapet vårt, og det er vanskelig å finne bedre motivasjon for å ta i bruk grønne løsninger enn hensynet til klimaet – i dag og i lang tid framover.

small filter icon Filter