ANSATTPROFILEN:

GRZEGORZ WIJATAI FULL GANG
MED PLAN B

Planen var egentlig å tjene raske penger 3-4 år for å finansiere husbygging hjemme i Radom, omtrent midtveis mellom Warzawa og Krakow. 12 år senere er Grzegorz fortsatt i Norge. I tillegg er kona kommet fra Polen, og to barn er født. Familien lever et trygt liv i et ekte Fjogstad-Hus på Jørpeland, der Grzegorz med velkjent polsk ståpå-vilje er i full gang med å opparbeide hage og bygge terrasse. Opprinnelig het dette livet plan B, men familien trives godt og har funnet seg til rette i Norge.

Likevel – langt der inne ligger fortsatt drømmen om å komme tilbake til Polen for godt. Den driftige 36-åringen har nemlig gjennomført en viktig del av plan A: Å bygge hus i Polen. Grzegorz viser oss bilder av et strøkent hus på en minst like strøken tomt like utenfor Radom.

– Det tok meg åtte år å bygge huset. Jeg jobbet i Norge, sparte penger og dro i perioder hjem til Polen. Der kjøpte jeg byggematerialer og bygget så langt materialene strakk til. Det er et murhus, og jeg fikk god hjelp av brødrene mine som begge er murere. For tre år siden ble huset ferdig, og det er der vi bor når vi er i Polen.

Kona ble i første omgang igjen da unge Grzegorz første gang søkte lykken i Norge. Bakgrunnen fra arbeid på galvaniseringsfabrikken hjemme pekte ikke akkurat i retning av byggebransjen i Norge, men slikt finnes det råd med for den som vil noe i livet.

– Alt jeg kan om bygge- og tømrerarbeid har jeg lært i Norge. Jeg liker aller best rehabiliteringsjobber, det er interessant å måtte finne løsninger underveis. Samtidig lærer jeg noe nytt hver dag. Jeg trives veldig godt i Fjogstad-Hus, firmaet har et godt perspektiv på mange ting. Her er det muligheter for alle, det er kun opp til deg selv, fremhever Grzegorz.

NORSK OG POLSK HJEMME
Hjemme er det familien som får første prioritet. Med en jente på 11 og en gutt som nå er 7 år er det nok å gjøre.

– Det er en av grunnene til at jeg ikke bruker mye tid foran T V-en, familien er det viktigste. Jeg gjør mye heller noe med familien enn å sitte inne og se på T V. Vi griller og koser oss sammen eller med venner. I tillegg prøver vi å finne nye flotte plasser i Norge som vi kan reise til. Vi tar gjerne bilen og kjører av gårde dersom det er noen ekstra dager fri og vi ikke skal til Polen. Om vinteren blir det litt bedre tid til TV.

Nr4 <br /> 2018

Nr5
2018

Hjemme sørger ekteparet for at barna vedlikeholder ferdighetene i polsk, da er det foreldrenes morsmål det går i hele tiden.

– Barna går også på polsk skole annen hver lørdag. En ting er å snakke polsk, de må også lære å skrive språket riktig. Det er dette de lærer på den polske skolen, sier den stolte faren.

Grzegorz har som nevnt ikke gitt opp tanken på å flytte tilbake til Polen for godt. Altså å realisere det som opprinnelig var plan A.

– Datteren min snakker allerede om at hun ønsker å studere i Polen når den tid kommer, så vi får se.

Slike planer vil nok helst ikke kollegaer og ledere i Fjogstad-Hus høre for mye om, Grzegorz er nemlig et av selskapets sikreste kort når det gjelder faglig dyktighet og evne til å komme godt overens med kundene. Slikt blir det lett både godt arbeidsmiljø og penger av. Selv har Grzegorz bare godt å si om Norge og forholdene i arbeidslivet i landet.

– Det er mye mindre avstand mellom folk i Norge enn i Polen. Folk har mer toleranse, det er mindre forskjell mellom de med mye penger og vanlige folk. I arbeidslivet er vi også mer opptatt av sikkerhet og HMS. Jeg tenker ofte Rette sorten når jeg blir fristet til å ta en kjapp løsning. Hjemme har jeg kone og barn, da er det lett å gå rett over på grønt selv om jeg kunne spart litt tid på en farligere løsning.

GRZEGORZ I KORTVERSJON

ALDER: 36 år.
SIVIL STATUS: Gift, to barn på 7 og 11 år.
BOR: Jørpeland.
LYTTER TIL: Alt, fra folk til pop og jazz. Unntaket er klassisk, det hører jeg aldri på.
SER PÅ: Action. Det må være på film, jeg har ikke tid til å se lange serier.

Sommervær og boligmarked – usikkerhet over hele linjen

Da var allerede en tredel av året gått. Snart er det sommer og kanskje også sol. Det er for tiden mange likhetstrekk mellom utsiktene til sommervær og salgsutsikter i byggebransjen: Det er vanskelig å spå hva som kommer, men vi mister aldri håpet.

De fire første månedene i 2018 har totalt sett gått som forventet, noe som betyr at våre datterselskap solgte for rundt 65 millioner kroner. Det er stor variasjon fra måned til måned, når kontraktsinngåelse faktisk skjer er gjerne litt tilfeldig. Dette gjelder spesielt innenfor ROT- og EAT-markedet.

Det vil kreve ekstra mye innsats utover i 2018 å innfri salgsbudsjettene. Dette skyldes at vi har planlagt å få flere egenregiprosjekter ut i markedet. Det svakeste salget hittil i år i forhold til hva vi har budsjettert med er i kategorien «småjobb». Her utfører vi gjerne oppdragene etter faktisk medgått tid – altså time for time. Det ser ut til at dette er en utfordring for store deler av bransjen – det er få henvendelser. Den positive nyheten er at det er nettopp her hver og en av dere ansatte kan gjøre en innsats. Dere er alle selgere av småjobber. Det samme gjelder mange av dere som leser månedsnytt og følger med på hva som skjer i Fjogstad-Hus. Kjenner du noen som trenger bransjens beste håndverkere til å få utført arbeid på huset sitt? Gi beskjed, vi skal ta godt imot alle som henvender seg.

Egenregi-salget har gått over forventningene våre disse månedene. Dette er «gamle» prosjekter som blir solgt, så resultateffekten er preget av det. Ordrereserven vår er stabil, noe som forteller oss at det er god balanse mellom salg og produksjon. Resultattallene har vi ikke klar enda, men historisk er det ikke i første tertial vi leverer de beste resultatene. Dette henger sammen kostnader vi pådrar oss på grunn av periodisering fra året før.

Jeg vil løfte fram Litlaberget, som vi eier sammen med Bygg-Service. Her har vi hatt en fin salgsstart med nesten 40 millioner så langt i år. Dette er gledelig for et selskap som utelukkende driver med egenregi i et marked som i flere år har vært krevende.

Vi har gjort flere kostnadsreduserende tiltak, og dette gir effekt i form av bedre bidrag i hvert enkelt prosjekt. Det er to hovedposter som er spesielt kostnadskrevende, nemlig arbeidstimer og materialer. Vi skal alltid være på jakt etter tiltak som kan bidra til å redusere disse kostnadene. Ikke ved å redusere lønn eller antall ansatte, men først og fremst ved at hver enkelt fortsetter det gode arbeidet med å bli bevisst bruk av egen tid og ikke minst materialforbruk. Det er ikke alltid så mye som skal til, en liten ekstra effektiviseringsgevinst kan lett påvirke marginen i et prosjekt med 1-2 prosent. Mye har allerede vært gjort her, og jeg vil berømme innsatsen til alle dere som står på og utnytter ressursene på aller beste måte.

HMS: Etikk og moral tar aldri slutt

Det er sikkert flere enn meg som synes det er nedslående å lese om Metoo og alle tilfellene av trakassering i politikken. Selv på aller høyeste nivå finner vi stadig nye eksempler på ren trakassering. Det kan rett og slett se ut til at det er mer av slikt i politikk enn i arbeidslivet ellers. Uansett – det er ingen grunn til å ligge på latsiden selv for oss i Fjogstad-Hus. Vi er i en mannsdominert bransje og fallgruvene er mange.

Det er her Rette sorten kommer inn – nok en gang. Tenk deg om og kjenn etter. Det er på gult du tar valget, det er der du bestemmer om du skal plage andre eller tvert imot være en god støtte for en kollega eller noen andre i omgivelsene dine. HMS er mer enn kuttskader og belastningslidelser, det handler like mye om såre sjeler og psykiske skader som kan vare livet ut.