Bo hjemme lenger

Bo hjemme lenger

Trives du godt i huset ditt? Har kjekke naboer, nok plass og har lyst til å bli gammel her? Flere og flere ser nå på mulighetene til å bo hjemme lenger. For noen så lokker ikke livet i leilighet. De ønsker å kose seg med hagestell og trives med bådet stedet der de bor og huset de bor i. Men det er kanskje ikke helt tilrettelagt i forhold til alderdommen og ulike utfordringer dette kan føre med seg. Vi hjelper deg derfor med å finne løsninger slik at du får en bolig som er tilrettelagt og ikke minst tilpasset dine ønsker og fremtidige behov.

Sammen ser vi på løsningen om å lage huset ditt med livsløpstandard eller til og med med universell utforming. Noen ganger kan vi enkelt endre romløsninger og overflater uten å gripe inn i bygningskonstruksjonene, eller så gjør vi større ombygging som gir deg de rommene og løsningene du vil ha.

Ta kontakt i dag for å avtale et møte, eller en befaring i huset ditt! Ring 51 97 17 00 eller klikk her for å sende mail.

De viktigste kravene til boliger med livsløpsstandard er:

  • Trinnfri atkomst til boligens inngangsplan
  • Stue, kjøkken, ett soverom, bad (med mulighet for klesvask) og privat uteplass skal være på inngangsplanet, uten
  • trinn eller trapper imellom
  • I disse rommene skal det være mulig å snu en rullestol (fri golvplass mellom møbler, vegger o.l., minst en sirkel med
    diameter 1,5 m)
  • Dører mellom rommene må ha maks 20 mm høye terskler og minst 80 cm fri åpning (90 cm karmbredde). Døra må
    også ha litt fri plass til siden for låskarmen.

Universell utforming

Universell utforming innebærer at boligen med omgivelser er utformet på en slik måte at den kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig og uansett funksjonsevne, uten individuelle tilpasninger eller spesielle utforminger. For at man skal kunne kalle en bolig universelt utformet, må den:

Tilfredsstille kravene til livsløpsstandard
• Ha overdekket atkomst fra biloppstillingsplassen til inngangsdøra
• Ha heis til alle boliger som ikke er på inngangsplanet
• Ha gode kontraster på golv, vegger, dører og innredninger
• Ha allergiriktige overflater

Ta kontakt i dag for å avtale et møte, eller en befaring i huset ditt! Ring 51 97 17 00 eller klikk her for å sende mail.

På Boligprodusentenes fagdag tar Torstein Fjogstad kampen mot svart arbeid til nye høyder

Her er et utdrag fra Torstein sitt foredrag under Boligprodusentenes fagdag.

Vil gå foran i ROT-markedet
Fjogstad-Hus har bygget boliger siden 1903 og har et langsiktig perspektiv på kvalitet, kundepleie og seriøsitet.

– Så hvorfor kan vi ikke klare det samme i ROT-markedet? spør administrerende direktør Torstein Fjogstad. ROT-markedet og markedet for nyboliger er begge beregnet til mer enn 70 milliarder årlig. Men forskjellene på de to markedene blir stadig større.

– En utfordring er at ROT-kundene synes at svart arbeid er smart, sier Fjogstad.

En konsekvens av den useriøse utviklingen er at mange boligprodusenter tar litt avstand fra ROT-markedet. Man tar jobbene med rehabilitering, men Fjogstad savner en annen holdning til dette:

– Skal vi vinne slaget om svart arbeid må vi ta kontroll over dette. Gripe fatt og ta en posisjon! Sånn som det er nå, sitter vi passitvt og ser et stort marked og millarder som triller forbi, sier Fjogstad.

Boligprodusenten fra Sandnes vil at de seriøse boligbyggerne skal jobbe for mer fakta om ROT-markedet, bedre vilkår og bli tydeligere på egen kultur.

– ROT er svaret på hvordan vi skal vokse videre under eldrebølgen og andre utfordringer fremover. Da må vi vinne posisjonen gjennom å ta dette markedet på alvor. Vi må se til at arbeid i ROT-markedet får økt status og få boligeierne til å etterspørre langsiktighet i sitt livs største investering, sier direktør Torstein Fjogstad.

Per Jæger er enig med innlegget og påpeker at Boligprodusentenes forening kan gjøre mye i ROT-markedet:

– Vi må prioritere nybygg, men seriøsiteten skal vi styrke videre. Vi begynte forsiktig med hyttemarkedet og har nå et underutvalg i Hytteprodusentenes forening. Så må vi ses hvordan vi kan ta et økt eierskap til ROT-markedet fremover, sier direktør Per Jæger til sine medlemmer i Boligprodusentenes forening.

Les hele oppsummeringen fra årets fagdag her.

small filter icon Filter