SAMLET
OM VISJON
OG VERDIER.

Siste uken før jul inviterte vi ledere fra våre samarbeidspartnere til frokost med tilhørende presentasjon av vår visjon og verdigrunnlag. Med en visjon som sier at vi skaper verdier sammen er det naturlig at vi inkluderer samarbeidspartnerne 3. januar inviterte vi selskapene med ansatte til felles samling på Sandnes kino. På programmet sto visning av storfilmen «Den 12. mann». Før filmen snurret i gang ble det samling rundt visjon og verdier. Vi har snakket med noen av deltakerne på arrangementet.

ARILD TØNNESSEN, SIG. HALVORSEN:
Å samle 100 medarbeidere, partnere, leverandører og spydspissen i Fjogstad-Hus leveransen er i seg selv meget bra. Budskapet om å stå sammen, tillit, kultur og Rette sorten setter seg. Dere er tydelige på hva Fjogstad-Hus forventer.

Dere lager et poeng av spydspissen, som er alle de som produserer ute i feltet som de viktigste i kjeden. Meget bra.

Jeg har stor tro på dette prosjektet og at vi sammen kan skape resultater.

ODDVAR MEISLAND, MEISLAND TRAPP:
Fjogstad-Hus gjør en kjempejobb på de grunnleggende verdiene som bygger samhold, verdier og ryggrad over tid. Budskapet Rette sorten formidles på en jordnær og folkelig måte.

Filmen toppet det hele og Jan må en kunne kalle hel ved som hadde et klart mål hvor han skulle og hadde fokus selv om han møtte på utfordringer på vei til Sverige. Budskapet til Fjogstad-Hus passet som hånd i hanske med filmen!

KENNETH ANDERSEN, ANDERSEN & HARESTAD: Som hovedansvarlig i byggeprosessen er det Fjogstad-Hus som legger føringen for hvordan underleverandører skal opptre overfor hverandre og overfor dere. Samtidig forplikter Fjogstad-Hus seg overfor oss som underleverandør. Da er det betryggende å vite at vi jobber for et byggfirma som har en visjon som setter to streker under det vi mener er det viktigste i ethvert samarbeid.

Førjulslunsjen med oss ledere og kinoen ”helt ut i den spisse enden” viser tydelig at dere har et viktig budskap dere ønsker skal nå helt ut til håndverkeren.

Nr11 <br /> 2017

Nr1
2018

Våre verdier sammenfaller i stor grad med Fjogstad-Hus sin visjon og verdier og vi gleder oss til 2018!

OVE LURA, SANDNES AUTOMASJON: Dette er kjempebra. Det er flott at Fjogstad-Hus drar i gang et slikt opplegg, det dreier seg om å koordinere og hjelpe hverandre. Vi har alle noe å lære, og denne satsingen vil være en god hjelp slik at vi kan lære av hverandre og bli enda bedre.

Fjogstad-Hus er veldig bevisst å få med de som jobber i produksjonen, dette skal ikke bare være noe sjefene finner på. Jeg tror det er viktig å ha med alle for å lykkes. Det som ble presentert ble tatt veldig godt imot av de som jobber hos oss. Vi er på samme lag, det er lov å gi beskjed og det går begge veier - ikke bare fra Fjogstad-Hus og til oss andre. Filmen var bra, den viser en som drar lasset og får med andre - uansett motstand.

ARNT INGVE SVELA, TILLITSVALGT TØMRERE FJOGSTAD-HUS:
Først og fremst er jo målet med visjonen å få alle samarbeidspartnere til å jobbe enda bedre sammen, både under prosjektering og på byggeplass. Da er det viktig å involvere alle berørte parter, også elektrikere, rørleggere og andre vi møter på en byggeplass. Dette må jeg si at Fjogstad-Hus fikk til på en enkel og fin måte ved å invitere alle samarbeidspartnere på kino med foredrag om verdiene og visjonen først. Det er gjennom godt samarbeid vi kan bli enda bedre.

Som tillitsvalgt har jeg stor tro på at en satsing med å bevisstgjøre alle ansatte på verdiene og visjonen vil ha en positiv effekt. Vi blir mer bevisste i våre handlinger og tenker litt mer før vi utfører jobben. Fjogstad-Hus viser at selskapet satser på de ansatte og det må sies å være Rette sorten.

Jeg er stolt av å være en del av denne store Fjogstad-familien.

TORSTEINS ORD:

Stabil boligpris i Stavanger-regionen

Denne uken fikk vi vite hvordan boligprisen utviklet seg rundt om i landet i 2017. Statistikken viser at vår region nå sannsynligvis har tatt ut det meste av prisfallet. Det var ingen prisendring i Stavanger i 2017, mens de andre storbyene opplevde prisfall.

Sett fra vår side er det utfordrende at lav etterspørsel fører til et prisnivå i markedet som gir svært små marginer. Jeg våger meg derfor frampå med påstanden at egenregimarkedet på nybygg vil ligge på samme nivå gjennom året vi nettopp har startet på som det var i 2017 – markedet gir ikke grunnlag for sterk vekst innenfor nybygg.

Det sies at det er tre ting som gjelder i boligmarkedet: Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. I takt med trenden om urbanisering ser vi at det er de sentrale boligområdene som er de mest attraktive. På en god andreplass kommer boliger som ligger nær transportinfrastruktur som kan bringe oss til byene. Ser vi på arealsituasjonen i regionen vår sier resten seg selv: Det meste av ledig areal til boligbygging er allerede tatt i bruk.

Vi tar nå konsekvensen av dette og satser på å få adgang til attraktivt land der det er gode transportmuligheter. I tillegg satser vi mer enn før på markedssegmentene ROT og EAT. I våre strategiske planer er det her vi skal ta ut den

største veksten i årene som kommer. Vi skal bli en leverandør som eiere av eksisterende boliger og mindre tomter drømmer om å samarbeide med når det skal bygges nytt, gjøres påbygginger og rehabiliteringsjobber. Vi snakker om jobber som er blant de mest interessante for flinke fagfolk, samtidig er det mange fallgruver. Det er rett og slett noe annet å komme hjem til folk enn å bygge ferdig i prosjekt – omtrent uten å se kunden på byggeplassen.

Dette er en viktig grunn til at vi nå legger enda mer vekt på visjonen vår om å skape verdier sammen: Vi tenker da på kunden, Fjogstad-Hus og alle de gode samarbeidspartnerne som sørger for at både jobbutførelsen og det ferdige produktet fortjener å kalles Rette sorten.

Det er et stort marked som venter på oss, men det er viktigere enn noen gang at vi oppfører oss slik det forventes av skikkelige folk. Før jul inviterte vi ledere fra våre viktigste samarbeidspartnere til frokost og presentasjon av veien videre. Denne uken samlet vi rundt hundre smilende og positive representanter for de samme selskapene til felles forankring av visjonen og verdiene våre. Stedet var Sandnes kino, og vi rundet det hele av med storfilmen «Den 12. mann».

Det er kjekt å være leder når du er omgitt av gode folk.

HMS: Det er nå det gjelder

I fjor omkom syv mennesker under arbeid i bygg- og anleggsbransjen i Norge. Fire av disse ulykkene skjedde i Rogaland. I tillegg til de omkomne ble bortimot 10.000 mennesker skadd i bransjen vår i fjor. Det er gigantiske tall, og forteller at vi har mye å gå på før vi kan si at vi er gode på HMS.

I trafikken var antallet omkomne rekordlavt i 2017, med 107 drepte. Det er ingen enkelt faktor som har sørget for at antallet drepte på norske veier har gått ned jevnt og trutt de siste 30 årene. Bedre og sikrere veier, tryggere kjøretøy og bedre føreropplæring fremheves som viktige årsaker til den positive utviklingen.

Slik er det i vår bransje også. Skal vi får ned tallet på alvorlige ulykker trengs det både kunnskaper, bedre ferdigheter hos de som er mest ulykkesutsatt, sikrere og bedre utstyr og ikke minst vilje til å

bruke dette utstyret. Det virker utrolig når vi vet hvor farlig det kan være å arbeide i bransjen vår, samtidig som mange fortsatt lar være å bruke sikkerhets-utstyr, bruker utstyr og verktøy feil eller som rett og slett ikke tenker risiko før de tar fatt på en jobb.

La 2018 være året der vi i Fjogstad-Hus viser vei, der vi gjennom handling viser at vi bryr oss om både arbeidskollegaer og samarbeidspartnere. Visjonen vår legger vekt på ordet sammen. Det betyr også at vi tar et felles ansvar for sikkerheten på jobb.