Rette sorten

Vi i Fjogstad-Hus har bestemt oss for å være bransjens beste på å få til gode byggeprosesser – til glede for deg som kunde. For mange er rehabiliteringen eller nybygget livets viktigste investering. Det er dine drømmer som skal realiseres, og vi skal sørge for at også byggetiden blir fylt med gode opplevelser.

 

Rette sorten

 

For at vi skal nå dette målet er vi helt avhengige av å ha de beste folkene – i alle deler av organisasjonen. Nettopp derfor investerer vi i folkene våre, men hele tiden med et klart blikk på deg som kunde. Det betyr at vi trener på å bli gode mennesker som tar vel imot deg og sørger for at du får det slik du ønsker. Du skal rett og slett bli tatt godt vare på når du møter en representant for Fjogstad-Hus. På denne måten sikrer vi også at kvaliteten på det ferdige bygget blir den aller beste – enten vi snakker om arkitektur, planløsninger eller rett og slett hele byggekvaliteten.

 

 

VI HAR VALGT Å KALLE SATSINGEN VÅR FOR RETTE SORTEN

Å være Rette sorten betyr at hver enkelt av oss som jobber her gjør vårt ytterste for å levere høy kvalitet og ikke minst at vi møter våre omgivelser på en måte som vi kan være stolte av. Der vi har ansvaret forventer vi det samme også fra våre samarbeidspartnere. I praksis betyr Rette sorten at vi skal høre godt etter når kundene våre presenterer ønsker og behov for en av våre stolte medarbeidere. Når du som er kunde har valgt oss skal det være en selvfølge at du får akkurat den oppfølgingen som du ønsker, enten du besøker oss på kontoret, ute på byggeplassen eller tar en telefon og lurer på om vi greier å holde framdriftsplanen. Vi har holdt på i godt over 100 år nå. Jeg tror mye av årsaken til at vi har overlevd selv tøffe tider er at vi har hatt fornøyde kunder og solide ansatte som har vært interessert i å lytte til kundene. Det er dette vi nå skal bygge videre på. Vårt mål er ikke nødvendigvis å bli så stor som mulig. Skal vi vokse skal det uansett være med trygg forankring i kvalitet og forståelse for hva kunden trenger. For oss er tillit det viktigste stikkordet, og vi vet at vi bygger tillit når vi er Rette sorten. Velkommen til Fjogstad-Hus.

TORSTEIN FJOGSTAD ¬ Adm. dir