ANSATTPROFILEN:

SIRI REE FLESJÅØKONOMISJEF
MED SANS FOR
KONTROLL

Det er bare å innrømme det. Er du økonomisjef liker du å ha ting på stell.

– Ja, absolutt. Jeg er nok litt kontrollfrik, og trives godt med tall, regnskap og budsjett. Jobben min dreier seg på mange måter å sørge for at vi har god styring på likviditeten. Det krever nøyaktighet, og det liker jeg. Faktisk veldig godt, innrømmer Fjogstad-Hus sin økonomisjef.

Siri startet i jobben 1. desember 2017, og har brukt tiden godt de åtte månedene som er godt siden første arbeidsdag.

– Det har bare blitt kjekkere og kjekkere. Jeg har trengt de første månedene for å forstå byggebransjen, og ikke minst økonomien til Fjogstad-Hus. Nå begynner jeg å få oversikten, og jeg ser positivt på tiden framover. Det er fortsatt slik at vi blør litt for de dårlige tidene vi har vært gjennom, med svake dekningsbidrag. Nå har vi fått bedre oversikt og styring, ikke minst fordi vi er i ferd med å ta i bruk nye digitale verktøy som hjelper hele organisasjonen med kontroll over likviditet og dekningsbidrag.

BYGGELEDERNE ER NØKKELPERSONER
Siri løfter spesielt fram byggelederne som en viktig gruppe for å få kontroll på inntjeningen.

– Byggelederne har ansvar for å kalkulere jobbene, og mye starter der. Dette er spesielt viktig slik markedet er nå, med mye konkurranse og pressede marginer. Da er det viktig at byggelederne treffer godt med prisingen slik at vi ikke ender opp med å tape penger.

Siri startet raskt med å få på plass gode systemer og rutiner. I tiden framover ønsker økonomisjefen å bruke mer tid på resten av organisasjonen, slik at økonomikompetansen heves.

– Så langt har jeg jobbet tett sammen med administrerende direktør Torstein Fjogstad, blant annet for å få på plass rutiner og sikre god kontroll. Nå blir det viktig å sikre at og at hjelpeverktøyene vi har benyttes optimalt. Her ønsker jeg å bidra. Jeg vil være mer delaktig og overføre kompetanse, sier Siri entusiastisk.

Mulighetene er mange, og økonomisjefen har allerede oppdaget at Rette sorten sitter i ryggmargen på de ansatte i Fjogstad-Hus.

Nr6 <br /> 2018

Nr 7
2018

– Det merkes i hverdagen, folk har dette i seg. Vi bruker det hele tiden, og jeg har til og med startet med å bruke Rette sorten hjemme. Det er et godt uttrykk, og vi spør oss stadig om det vi gjør virkelig er Rette sorten.

TRENINGSGLEDE
Huset på Bryne sto ferdig i fjor.

– Vi har bodd på Bryne ere år, og jeg er veldig fornøyd med at jeg kk mannen min med på å ytte til Bryne. Det nybyggede huset ligger sentralt til på Elisberget, en kort spasertur fra Bryne sentrum. Det er bygget av Stolt bolig, og er altså ikke et Fjogstad-Hus. Det får jeg høre rett som det er nå som jeg jobber hos en konkurrent, ler Siri.

Vi får bære over med Siri, hun hadde tross alt ikke begynt i Fjogstad-Hus da boligvalget ble tatt.

Med to barn i sin mest aktive alder er det meste av fritiden gitt, her er det idrett og oppfølging av barna for alle pengene.

– Vi følger opp så godt vi kan, de er engasjert i både fotball og håndball, og nå sist også tennis. Det går mye tid på dette, men det er veldig kjekt. Min egen tid bruker jeg også på trening, jeg løper en del og trener styrke på treningssenter.

Siri avslører at familien også liker å reise, men selv da er det ofte i en idrettslig ramme.

– Vi heier på svigerinnen min, og neste tur går i høst. Da skal hele familien til Italia der hun deltar i VM i terrengsykling.

SIRI I KORTVERSJON

ALDER: 39 (så vidt).
SIVIL STATUS: Gift med Frode. To barn, Oda på 11 og Emil på 9.
BOR: Elisberget på Bryne.
LYTTER TIL: Det blir mest på ungenes premisser, med andre ord listepop i bilen. Alene på vei til jobb setter jeg på P5.
SER PÅ: Gammel-TV ser vi nesten ikke, det går mest i krimserier på Netflix. The Fall, for eksempel.

TORSTEINS ORD:

Velkommen tilbake.

Da er en fantastisk sommer på hell, og ferien stort sett avviklet også hos oss i byggebransjen. Vi legger bak oss et halvår med økende optimisme i næringslivet. Arbeidsledigheten i Rogaland fortsetter å falle, men det er en bakside ved medaljen. Vi vet at et økende antall prosjektansatte og korttidsansatte betyr mer usikkerhet. Dette fører igjen til at flere holder igjen på store investeringer som for eksempel hus og bolig. Dette bidrar til å holde igjen etterspørselen etter boliger.

For oss som bygger boliger betyr det at marginene fortsatt er pressede. Det gjelder alle type jobber, ikke minst på nybolig-markedet. For bransjen betyr det at mange vil oppleve problemer med å dekke løpende kostnader, ettersom marginene nesten ikke gir mulighet for fornuftig inntjening.

Vi rigger nå selskapet slik at vi skal komme styrket ut av denne situasjonen. I første halvår har styret arbeidet med å få på plass bedre rutiner og prosedyrer for styring av selskapet. Dette gjelder ikke minst hvordan datterselskapene styres og struktureres i forhold til hverandre. De fleste i administrasjonen merker nok i det daglige hvordan fokuset på hvordan vi jobber mellom eiendomsselskap og driftsselskap er blitt tydeligere. Konkret betyr dette også at Ronny nå «eier» alle prosessene til alle prosjekt som Fjogstad-Hus eiendom jobber med.

Vi har, riktig nok noen måneder forsinket, fått «digitalisert» byggeplassene våre. Dette er en viktig del av å være framoverlent, som er en av verdiene våre. Nå skal all kommunikasjon mellom byggeplass som for eksempel tegninger, sjekklister og mannskapslister kunne foregå sømløst mellom byggeplass og kunde-prosjektsystemet som byggelederne dokumenterer prosjektene i. Det er viktig at alle får nødvendig opplæring og hjelp når vi innfører slike systemer, dette skal være til hjelp og ikke bryderi.

Neste halvår starter jeg på en større runde med internkontroll. Jeg har et behov for å synliggjøre risiko i hele virksomheten på en bedre måte, det er viktig at alle er bevisst sin rolle i forhold til styring av risiko. Risiko er både muligheter og trusler, altså ikke bare noe negativt. God risikostyring innebærer også at vi utnytter muligheter på beste måte. Dette henger sammen med en annen av verdiene våre, nemlig velvilje. Dette er i utgangspunktet et arbeid som pågår kontinuerlig i alle virksomheter, men som alle andre har også vi behov for en skikkelig revisjon med jevne mellomrom.

Nyt sensommeren, jeg avslutter med å minne om at dere som leser dette er de beste selgerne Fjogstad-Hus har.

Husk visjonen vår: Sammen skaper vi verdier.

Digitalisering letter og forbedrer arbeidet med HMS.

Vernerunder og mannskapslister på papir er historie i Fjogstad-Hus!
Vernerunder skal gjennomføres minst hver 14. dag på alle våre byggeplasser. Tidligere har dette medført tidkrevende dokumentasjon og tungvinte kommunikasjonslinjer.

Nå skal vernerunden gjennomføres digitalt. Dokumentasjon på eventuelle avvik blir kommunisert og dokumentert der og da til rette vedkommende – uten opphold.

Mannskapslistene gir oss total oversikt over hvem som til enhver tid er på byggeplass, tverrfaglig, i sanntid, kommunisert direkte til prosjektadministrasjonene.

Noen av våre samarbeidspartnere er allerede med på vår digitale løsning, og vi satser på at alle etter hvert kan få bli med slik at laget vårt sammen sørger for at vi har de beste og tryggeste byggeplassene.