100 ÅR MED VISJON OG VERDIER

Fjogstad-Hus er et selskap med en historie som strekker seg godt over 100 år tilbake i tid. Hele denne perioden har bidratt til å farge den kulturen vi har i selskapet i dag. Ved inngangen til 1900-tallet var det spiker og fjøl det dreide seg om, men bak dette har oppmerksomheten alltid gått mot å sikre at folk får gode boliger som gir best mulig livskvalitet. Vi har hatt forskjellige logoer og slogans gjennom tidene, hele tiden har fysiske byggverk og kvaliteter knyttet til det vært det sentrale.

Tidene endres, og endringene i samfunnet kommer stadig raskere. Det berører også oss i Fjogstad-Hus. I praksis må vi i dag levere den beste kvaliteten samtidig som vi ikke er redd for å følge endringer som skjer i omgivelsene. Aller helst skal vi være helt i forkant av utviklingen.

Det er ikke lett å beskrive hva vi strekker oss etter (visjon) og hvilke verdier som er viktige for oss – kun med noen få ord som det i tillegg skal gå an å huske. Vi har jobbet med nettopp dette i det siste. Målet har vært å fange hva Fjogstad-Hus både er og skal være å årene framover. Mye godt arbeid er gjort med Rette sorten, og denne satsingen bringer vi nå videre. Beskrivelsen av visjon og verdier for Fjogstad-Hus føyer seg fint inn i Rette sorten.

Noe av det som alltid har kjennetegnet selskapet er at vi alltid har fått til resultatene sammen med andre. Det kan være kunder, kollegaer, samarbeidspartnere, tomteeiere eller rett og slett offentlige myndigheter. Sammen er nøkkelen. Ingen er alene om noe i vår organisasjon.

SAMMEN SKAPER VI VERDIER


Så enkelt kan visjonen vår beskrives. Det er dette vi skal strekke oss etter,
og det skal påvirke de valgene vi gjør. Selv den beste solo-idrettsutøveren
har et team av aktører bak seg. Slik er det hos oss også. Sammen skaper vi verdier
– for kundene, samfunnet og oss selv.

Det er slik vi alltid har jobbet, mer eller mindre bevisst.
Nå tar vi steget videre og finpusser på visjonen på veien mot de neste 114 årene.

KUNNSKAPSRIK, VELVILLIG, FRAMOVERLENT

På samme måte som med visjonen er det ikke enkelt å beskrive med få ord hva som er aller mest verdifullt for oss. Det er derfor vi har laget en liten hjelpetegning som forteller oss hva vi er:

Fjogstad-nytt

Jeg kjenner de fleste av de som jobber i Fjogstad-Hus. Noen kjenner jeg veldig godt,
andre mer på et «proft» nivå. Etter min mening treffer disse tre ordene oss alle,
og sier mye om hvem vi er som personer og team. Kort sagt beskriver disse verdiene kulturen
i selskapet på en god måte. De beskriver arven vår og danner en god plattform for
videre utvikling av Fjogstad-Hus.

Rette sorten er selve motoren i hele organisasjonen, verdiene er
de viktigste delene i denne motoren.

Ingen er viktigere enn andre i Fjogstad-Hus. Alle står opp om morgenen og går på jobb
fordi noen trenger oss. Det er sammen vi skaper verdier, gjennom kunnskap, velvillighet
og vår evne til å være fremoverlent.

– Torstein Fjogstad

Hvorfor er det viktig for oss å ha en visjon
å strekke seg etter og gode verdier i bunn?


KRISTIN VEEN TJESSEM, ARKITEKT

I min jobb er det viktig at vi har kunnskaper om lovverk, trender og det som kommer. Kundene følger ofte godt med selv, og aller helst skal vi være enda mer i forkant. Det er når vi bruker
kunnskapene, er gode til å lytte og oppfører oss som gode medmennesker vi blir best på å skape verdier sammen. Framoverlent betyr for meg at vi er engasjerte og tar initiativ når det trengs.

Kristin Veen Tjessem

ARNE SPORALAND, STYREFORMANN

Som styreformann og eier ser jeg hvor viktig det er at selskapet har noe å strekke seg etter, noe som virkelig betyr noe. Jeg har vært i Fjogstad-Hus hele mitt voksne liv, og beskrivelsen av visjon og verdier er noe vi i praksis har levd etter i mange år. De siste årene er vi nok blitt enda mer bevisst hvor viktig det er med gode samarbeidsevner og velvilje. Samfunnet endrer seg stadig raskere, og uten rask tilpasningsevne kommer vi ingen vei. For meg som eier er det viktig at visjonen og verdiene brukes aktivt, det er slik vi skaper verdier både for eierne, ansatte og ikke minst kundene
og de vi har rundt oss. Det er blant annet dette som gjør oss til
et moderne og framtidsrettet selskap.

ARNE SPORALAND

ERLING HELLESTØ, DAGLIG LEDER

Det handler mye om samarbeid og god vilje. Jeg synes beskrivelsen av visjon og verdier viser en god og moderne personalpolitikk. Folk skal ha handlingsrom, mye indre motivasjon og finne god støtte hos andre når de trenger det. At vi er velvillige betyr at vi tar vare på hverandre, men også at vi tar hensyn til omgivelsene våre.

ERLING HELLESTØ

TOM RUNE TJELTA, SALGSSJEF

Kundene etterspør ikke bare et teknisk godt bygg. Et vellykket salg handler like mye om tillit til de som skal bygge. Vi skal begeistre, vise at vi er framoverlente og appellere til de gode følelsene.
Jeg liker spesielt godt formuleringen i visjonen om at vi skal skape
verdier sammen. I dette inkluderer jeg kunden, det er gjennom godt samarbeid vi skaper verdier for kunden. Lykkes vi her kommer resten omtrent av seg selv.

TOM RUNE TJELTA