ANSATTPROFILEN:

ARNE SPORALANDLANGS NILEN
PÅ JAKT ETTER
INSPIRASJON.

Arne Sporaland har mer erfaring enn de fleste. Likevel drar han langt når han skal hente inspirasjon.

– Jeg liker å jobbe og sier vel at jeg reduserte stillingen til 100 % da jeg passerte 67 år. Vi får se, planen er at jeg skal ned i 80 % fra høsten av. Det eneste er at jeg liker så godt å jobbe, men jeg har jo mye å ta meg til utenom også. Arne Sporaland smiler, han mangler verken energi eller pågangsmot, det viser både engasjementet på jobb og ikke minst arbeidet han driver med på hytten i Gjesdal.

Hytten ligger like før Madland. Her holder Arne seg både med en 3,5 tonns Kubota gravemaskin og en gammel traktor. Såpass må det være når eiendommen strekker seg over 10 mål og ambisjonen er å gjøre hage utav mest mulig av dette.

– Jeg var egentlig båtmann da jeg var yngre, men Gunn likte seg ikke like godt på sjøen som meg. Dermed ble det innlandsliv og overtakelse av eiendommen i Gjesdal. Det har nok tatt litt av, ler Arne.

68-åringen er styreformann i Fjogstad-Hus, men har overlatt det meste av styring av fritidseiendommen til kona.

– Ja, det er hun som er drivkraften. Det er som en stor hage, og vi har spesielt mye Rhododendron. Fordelen er at vi også har fått en fin plass for hele familien her. Det er på hytten vi møtes, og det er en flott plass å være sammen med barnebarna.

Arne forteller at overnattingsplassene for familien startet med behovet for å lagre maskinene innendørs.

– Gravemaskinen og traktoren trengte et tak. Dermed var vi i gang, og over denne etasjen har vi bygget rom med rikelig plass for hele familien. Vi tilbringer det meste av fritiden her, ellers liker vi å reise litt.

Og reise gjør de, Arne og kona. Seks ganger til Egypt er det blitt, og flere ganger til Wien.

– Vi har reist langs Nilen, sett pyramidene og Kongenes dal. Mest til reisemål der det er mye kultur, badesteder er ikke det vi er mest opptatt av. Wien er også et flott reisemål, vi bruker turene dit som alibi for å få med oss klassiske konserter, sier Arne og avslører samtidig at kulturinteressen er fullt på høyde med interessen for byggebransjen.

Nr6 <br /> 2018

Nr 6
2018

HEDER OG ÆRE
Som uttrykk for en livslang interesse for bransjens ve og vel mottok Arne nylig utmerkelsen «Årets bidragsyter» fra Boligprodusentenes Forening. Det hele foregikk under høytidelige former ved Boligkonferansen 2018, og Arne mottok prisen «for arbeidet for Boligprodusentenes Forening».

Arne har tilbrakt det meste av arbeidslivet i bransjen og i Fjogstad-Hus, og hatt en rekke ulike verv opp gjennom årene. I dag er han en ressurs som er brukende til det meste.

– Jeg gjør vel mye av det de andre ikke liker så godt å holde på med. Teknisk kontroll, kalkyle og slikt. I tillegg prøver jeg å stille opp dersom noen trenger råd. Det er kjekt å være til nytte og kunne bruke seg selv og den restverdi som er igjen.

RETTE SORTEN Det var Arne som var administrerende direktør da selskapet bestemte seg for å satse på utvikling av bedriftskulturen, det som er blitt til Rette sorten.

– Dette passet godt sammen med tanker vi hadde hatt lenge. Vi trengte en slik satsing for å sette det i system. Det har virkelig spredt seg, og er blitt bedre enn jeg hadde turt å håpe på. Rette sorten dreier seg om mye av det jeg setter så stor pris på i Fjogstad-Hus. Det handler om et godt arbeidsmiljø, å ha hyggelige og dyktige folk rundt seg, der alle opptrer skikkelig. Det var noe av det jeg så hver dag som leder, uten gode folk nytter det ikke med all verdens ledelse. Det dreier seg om respekt for hverandre og ikke minst våre kunder.

– Vi har tross alt ansvaret for mange ansatte og deres familier, da må vi være skikkelige, slår Årets bidragsyter i byggebransjen fast.

ARNE I KORTVERSJON

ALDER: 68.
SIVIL STATUS: Gift, tre barn og åtte barnebarn.
BOR: Idrettsveien på Hana, hele livet men på tre ulike adresser.
LYTTER TIL: Klassisk, men også det beste fra pop og rock fra slutten av 1950-tallet og fram til begynnelsen av 1970-tallet.
SER PÅ: Kona sier jeg er avhengig av nyheter, hun har rett. Ellers det kona liker, for eksempel Downton Abbey og klassisk Agatha Christie.

TORSTEINS ORD:

Er den norske godkjenningsordningen konkurransevridende?

I august går vår sentrale godkjenning ut, og vi er nå i gang med å forberede søknaden om å fornye denne.
Sentral godkjenning har de siste årene vært under hardt press fra europeisk hold. Det påstås at den sentrale godkjenningen er konkurransevridende og hindrer utenlandske aktører i å komme inn i det norske markedet. Selv velger jeg å tale for ordningen. Ikke fordi den utelukker konkurrenter, for det må vi tåle, men fordi den bidrar som en garanti for en minste kvalitet på det bransjen leverer.

Vi får la storpolitikk være og konsentrerer oss om våre egne oppgaver. Det å ha en sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) forenkler hverdagen vår gjør oss på et vis «prekvalifiserte» i forhold til Plan og bygningsloven. Hva er det så vi skal dokumentere gjennom denne godkjenningen? Jo, vi skal vise at vi har et system som sikrer at virksomheten vår følger gjeldende lovgivning knyttet til bestemte arbeidsoppgaver innenfor byggearbeider. Fjogstad-Hus har i dag godkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Det å ha alle disse ansvarsområdene under et og samme tak er en stor fordel, men krever også betydelig mer administrasjon.

Markedseffekten av å være sentralt godkjent er jeg ikke sikker på har betydning. Jeg håper og tror at kundene forventer at vi forholder oss til norsk lovverk, uavhengig av om et direktorat sertifiserer det eller ei.
Vi har flere godkjenninger som potensielt kan benyttes bedre i vår markedsføring gitt at det ville hatt effekt overfor forbruker. Vi er for eksempel en godkjent opplæringsbedrift, vi er en Mesterbedrift, vi har signert på Boligprodusentenes seriøsitetserklæring og vi er sentralt godkjent.

Det viktigste for meg uavhengig alle disse godkjenningene er likevel at vi er Rette sorten og etterlever det vi alle kan og vet godt. Rette sorten er vår egen interne standard, den omfatter mer enn de nevnte ordningene og går utenpå alle disse. Det er også viktig at vi dokumenterer at vi har ting på stell. Vi skal vise at vi er framoverlente, kunnskapsrike og at vi er velvillige overfor interessenter og andre i omgivelsene våre.

Det er da vår visjon passer så fint inn. Det er sammen vi skaper verdiene. Gjerne sammen med godkjenninger, men ikke minst sammen med deg. Det er DU som har det avgjørende ordet, det er DU som velger.

HMS – ansvaret er også personlig.

Det er dine valg som påvirker hva du gjør. Det kan være dine valg som avgjør om du utsetter andre for skade. Det er du som personlig må stå til ansvarlig for egne handlinger.

Rette sorten følger gjeldende regler. Alltid, overalt. I tillegg er det lov å tenke selv. Gult er der vi gjør de riktige valgene. Det er sammen vi passer på hverandre. Rette sorten.