Vi har spurt tre av våre ferske lærlinger om hva de synes om læreplassen og Fjogstad-Hus etter et par måneder som bærer av Fjogstad-logoen.

Torstein forteller om planlegging på langt sikt, som kan være både krevende og spennende i disse tider.