Tidene er fortsatt tøffe, men vi har så langt solgt bra innenfor EAT (der kundene bygger bolig på egen tomt) og ROT (rehabilitering og mindre oppussings- og reparasjonsoppdrag). Prosjektmarkedet er tyngre, og vi ser at kundene søker mer mot trygge løsninger enn på mange år.

Et utslag av dette er at Husbanken blir en viktig samarbeidspartner. For mange framstår Husbanken som nettopp det «trygghetsstempelet»» folk er ute etter. Slik har det vært i alle tider Husbanken har eksistert – når tidene er tyngre får Husbanken større betydning. Vår Ryfylke-avdeling har nå påtatt seg fl ere kommunale oppdrag. Dette er et marked som er spennende og der jeg tror vi kan ha mer å bidra med i tiden framover.