De drømmer kanskje om en hvit jul de som skal fl ytte inn i ny bolig på Hesthammaren i løpet av neste år. Og kanskje blir det slik?

Les mer om boligene på side 16-19