Over 50.000 har hatt et Fjogstad-Hus som hjem! Fjogstad-Hus har bygget over 6.000 hus siden starten i 1903. Tenker vi oss at barnefamiliene var større de første 50 årene, kan vi ta utgangspunkt i en gjennomsnittsstørrelse på familiene på 6 i løpet av hele perioden fram til vår tid. Så må vi gå ut fra at flere av boligene har blitt overtatt av andre. La oss anta at det i snitt har bodd en og en halv familie i hvert hus. Så justerer vi litt ned – og kan konkludere med at over 50.000 mennesker har hatt et Fjogstad-hus som hjem!