FJOGSTAD-HUS TAPTE
KONTRAKT PÅ 2,2 MILLIARDER
- Torstein Fjogstad

Det er ikke hver dag vi kjemper om kontrakter i denne størrelsesorden, og overskriften er kanskje ikke helt presis. Det gjør ikke poenget mindre av den grunn.

I forrige måned kunne vi lese fra A-Krim (Tverrfaglig senter for bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet) at det anslås at det bare i Rogaland er en svart omsetning på ikke mindre enn 2,2 milliarder bare i bygg og anleggsbransjen. Tallet er sannsynligvis enda høyere da det som regel er store mørketall i slike rapporter.

Næringsforeningen i Stavanger-regionen mottok nylig sitt anonyme varsel nummer 7000 for mistanke om arbeidslivskriminalitet eller svart arbeid. Det høye antallet varsler viser at folk flest har forstått at svart arbeid undergraver noe av det viktigste vi har i samfunnet: Trygge arbeidsplasser og skatteinntekter som bidrar til fellesskapet.

Nr3 <br /> 2018

Nr3
2018

Jeg tror ikke de som bruker slike tjenester alltid er klar over konsekvensene av valgene de gjør. Svart arbeid slår beina under seriøse aktører. Det gjør at flinke, seriøse fagfolk mister arbeidsplasser og familieinntekter. Det forhindrer god og fagbasert rekruttering til bransjen vår og det gjør det vanskeligere for ungdom å få læreplass. Mye tyder faktisk på at deler av det svare arbeidsmarkedet er organisert og finansierer menneskehandel og narkotika, med påfølgende store lidelser for mange mennesker.

Det er nå det gjelder, og valget er ditt. Jeg vil utfordre DEG og alle vi har på laget til å spre budskapet, og kanskje også utfordre venner og kjente til å tenke seg om ved valg av leverandører. Fjogstad-Hus inngår i disse dager avtaler der alle våre samarbeidspartnere slutter seg til våre etiske bestemmelser. Rette sorten betyr selvsagt nulltoleranse for svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet.

Fjogstad-Hus har tatt et tydelig standpunkt, og det er ufravikelig. Svart arbeid hører ikke hjemme i et moderne velferdssamfunn.

Visjon og verdier

Gjør en liten øvelse neste gang du snakker med noen som bruker eller utfører svart arbeid. Spør hva som er visjonen deres? Spør hva som er de viktigste verdiene deres. Eller rett og slett bare spør hva de strekker seg etter i livet, for å bli enda bedre.

La oss se litt på visjonen og verdiene vi har samlet oss rundt i Fjogstad-Hus. Visjonen er «Sammen skaper vi verdier». Det å skape gode verdier er ikke noe som kommer av seg selv, det handler om kvalitet på mange dimensjoner. Hvordan møter vi kunden? Hvordan oppfører vi oss overfor andre i Fjogstad-Hus? Hva betyr det å jobbe sammen med folk som er ansatt i andre firma på en byggeplass – mens vi bygger det samme huset? Hva er det som skal til for å gjøre kunden mer fornøyd med resultatet enn hun hadde forventet? For det er vel det det hele dreier seg om – at kunden får så god service at tanken om å bruke svart arbeidet ikke en gang streifer henne.

Visjonen får god støtte fra verdigrunnlaget vårt. Kunnskapsrik, velvillig, framoverlent. Er dette verdier du forbinder med svart arbeid? Er det den som arbeider svart som stiller seg i bresjen når faget gjør et byks framover? Er det det svarte arbeidet som driver HMS-arbeidet i riktig retning slik at vi kan ha trygge arbeidsplasser? Hva med kundebehandling? Det er kanskje her vi vinner flest kunder for tiden – vi er rett og slett flotte og velvillige mennesker. Det merker kollegaene, og det merker kunden.

Vi skal ikke opptre som politi overfor de som utfører svart arbeid, det er det andre som skal ta seg av. Vår oppgave er først og fremst å jobbe på en måte som gjør at det svarte arbeidet dør ut av seg selv. For det er ingen ting som slår ansatte fra Fjogstad-Hus som står opp om morgenen og går på jobb met ett formål: Å vise hva vi kan og å vise velvilje. Lener vi oss litt framover i tillegg er vi uslåelige.

HMS: Stans influensaen!

Vask hendene og ta i bruk bestemors gode regler for hygiene. Vi trenger hver eneste en av dere på jobb. Året har startet med høyt sykefravær. Det meste skyldes influensaens herjinger, og vi håper epidemien snart er over. Det høye fraværet viser likevel at vi er sårbare. I 2017 hadde vi et sykefravær på under 2 %, noe som er veldig bra. I år har vi startet med mye høyere fravær, i januar var vi oppe i det doble av fjorårets gjennomsnittlige fravær. Det er dessverre ikke så mye vi kan gjøre mot influensa sett fra arbeidsgivers ståsted. Pressen er full av gode medisinske råd, de fleste av dem er ikke annet enn gamle velprøvde saker som god håndvask og forøke å unngå dråpesmitte. God hygiene går aldri av moten, det er det beste middelet for å forebygge smitte. Vi ønsker de friske en god omgang med såpe og de syke en riktig god bedring.