Det å ta samfunnsansvar er en naturlig del av det å være Rette sorten. Rette sorten inkluderer samfunnsansvar på en fin måte. Dette er ikke noe nytt, vi har tatt ansvar i over 100 år. Forskjellen er at vi nå har satt dette i system.