Home

Nyheter

FiksFerdig – bolig på din tomt.

FiksFerdig boliger leveres nøkkelferdige. Vår erfaring viser at kundene er opptatt av god og gjennomført kvalitet i hele leveransen. Derfor har vi priset husene med kvalitetsprodukter vi har sett at flere av våre kunder velger, som f.eks. eiketrinn i trappen. Det betyr at dere flytter inn i et...
Les mer

Rette sorten

Nyhets arkiv

Bibliotek