Home

MODELL- JERNBANE OG REHABILITERING AV HUS

Oppveksten i Øst-Tyskland påvirker fortsatt valget av hobby. Tillig TT sier kanskje ikke så mye for de fleste. Andreas Stankalla ser litt annerledes på det. Til sammen går det med 7-8 timer hver uke på å bygge jernbane i målestokk 1:120. –Tillig TT er ikke så kjent i Norge. Merket... Les mer

Rette sorten

Nyhets arkiv

Bibliotek